بازاریاب با پورسانت عالی

کسب درآمد با راحتترین شیوه ممکن!

وباسو بازاریاب با پورسانت عالی جذب میکند…

از این تاریخ شما میتوانید با معرفی وباسو به کلیه افرادی که متقاضی طراحی سایت یا پروژه نرم افزاری می باشند، ده درصد از قرارداد نهایی منعقد شده مابین مشتری معرفی شده و وباسو را دریافت نمایید!

برای مثال چنانچه شما فردی را معرفی نمایید که قراردادی به مبلغ ده میلیون ریال را امضا نماید، یک میلیون ریال این قرارداد نقدا و بدون هیچ شرایط خاصی به شما تعلق خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاع بیشتر به صفحه بازاریابی وباسو مراجعه نمایید.