نرم افزار اورژانس

نرم افزار اورژانس

نرم افزار آماری و بایگانی ماموریت های اورژانس

به سفارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان فسا(دانشگاه علوم پزشکی فسا)

  • نرم افزار ویندوزی
  • تحت شبکه
  • چندکاربره