بایگانی: نوشته‌ها

نرم افزار رویش

طراحی و پیاده سازی نرم افزار بایگانی رویش (نسخه آزمایشی) اردیبهشت 94   تصاویر: .

نرم افزار بایگانی کالیبر

طراحی و تولید نرم افزار بایگانی اداره اسلحه و مهمات با نام «کالیبر» تابستان و پاییز 1393 مشخصات نرم افزار بایگانی کالیبر: فناوری مورد استفاده: