روش های پرداخت

روش های پرداخت وجه به وباسو

 

تذکر مهم: جهت تمدید سرویس های دوره‌ای نظیر هاست، دامین و پشتیبانی سایت، به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

پرداخت آنلاین

دارندگان کلیه کارت های شتابی می توانند با ورود به صفحه زیر نسبت به پرداخت آنلاین وجه خود اقدام نمایند.

پرداخت آنلاین

پرداخت کارت به کارت

دارندگان کلیه کارت های شتاب می توانند مبلغ قرارداد خود را به یکی از کارت های زیر انتقال دهند:

ملی (بنام امین روستائی):

۶۰۳۷-۹۹۷۳-۱۱۴۳-۵۴۰۹

رسالت (بنام امین روستائی):

۵۰۴۱-۷۲۱۰-۳۶۷۰-۰۹۷۰

پرداخت نقدی

در صورت تمایل به واریز نقدی، می توانید با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت یا ملی، نسبت به واریز وجه اقدام نمایید:

ملی (بنام امین روستائی):

۰۳۱۳۹۱۳۰۷۳۰۰۹

رسالت (بنام امین روستائی):

۴۹۶/۴۷۲۶۴۶۸/۱

تذکر مهم: در هنگام پرداخت دقت نمایید که کلیه کارت ها و حساب ها بنام “امین روستائی” می باشد.

.