بازاریابی

بازاریابی با پورسانت عالی

در بین دوستان و آشنایان خود، فردی را میشناسید که به دنبال طراحی سایت یا نرم افزار می باشد؟؟

با معرفی وباسو به هر فردی که به دنبال راه اندازی سایت یا پیاده سازی نرم افزار می باشد، 10 درصد از مبلغ منعقد شده مابین وباسو و فرد معرفی شده به شما تعلق میگیرد!

کسب درآمد بدون صرف سرمایه و زمان

بدون صرف هیچ زمان و هزینه ای، کسب درآمد داشته باشید!

برای مثال چنانچه شما فردی را می شناسید که به دنبال راه اندازی یک سایت اینترنتی می باشد، با معرفی وباسو به وی، 10% از مبلغ کل قرارداد نهایی به شما تعلق میگیرد! یعنی چنانچه قرارداد منعقد شده، به مبلغ 50 میلیون ریال باشد، میزان 5 میلیون ریال نقدا از سوی وباسو به عنوان پورسانت به شما تعلیق میگیرد.