طراحی سایت دفتر نهاد رهبری

طراحی سایت نهاد رهبری علوم پزشکی فسا

سایت اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی توسط وباسو طراحی و پیاده سازی شد.

این سایت با هدف اطلاع رسانی اخبار و برنامه های دفتر نهاد رهبری در دانشگاه راه اندازی شده است. مدیریت محتوای این سایت، پرتال شرکت آریانیک می باشد که وباسو با تلفیق امکانات این پورتال و آخرین نسخه وب و css ، سایتی متفاوت را در این زمینه پیاده سازی نماید.

مشاهده وب سایت: fasa.nahad.ir