طراحی سایت شهرداری قره بلاغ

شهرداری قره بلاغ

سایت اطلاع رسانی شهرداری قره بلاغ با هدف معرفی شهر قره بلاغ و همچنین معرفی و گزارش فعالیت های شهرداری قره بلاغ در شهریور 1394 و به سفارش شهرداری قره بلاغ  توسط وباسو راه اندازی شد.

 

طراحی سایت شهرداری قره بلاغ

شهریور 1394

آدرس سایت: www.gharebolagh.ir

لینک: شهرداری قره بلاغ.